ZR SD ZXR11

Mô tả Sản phẩm
Phiên bản nắp tối ưu Đĩa đĩa mật độ tiêu chuẩn được ưa thích trong các hoạt động loại bỏ cổ phiếu cao.
Mã sản phẩm: ZXR11
Chất mài mòn: Zirconia
Sao lưu: X Vải cotton nặng
Ứng dụng: Hàn các ứng dụng mài, gỡ rối và trộn cho Thép và Thép không gỉ (Inox).