VSM-XP780

Hạt gốm vi tinh thể mài mòn với hiệu quả tự làm sắc nét tối ưu hóa trên một mặt sau giấy nặng. Nó gây ấn tượng nhờ sự cắt giảm mạnh mẽ và tuổi thọ cực kỳ dài và cải thiện hiệu quả của các ứng dụng đai dài và rộng ở áp suất cao.

GRIT RANGE


GRIT : 16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200

  •   □   ■   ■   ■  ■   ■    ■  ■   □    ■     ■      ■    ■    ■     ■     ■     ■     ■     ■    ■     ■     ■       ■      ■

BENEFITS


  • Optimised self-sharpening effect results in an extremely high stock removal rate thanks to constant recreation of sharp grain points
  • Increase in efficiency when applying medium contact pressure against wide and long belts
  • Good flatness thanks to heavy paper backing