Resin Bond Grinding Wheels NORTON

Bánh mài liên kết nhựa Norton đủ linh hoạt để sử dụng ướt hoặc khô cho hầu hết các ứng dụng chế tạo, cải tạo lại và ứng dụng tân trang lại phòng công cụ. Tỷ lệ loại bỏ vật liệu cao và liên kết nhựa bền của chúng sẽ cho bạn tuổi thọ bánh xe lâu hơn với tỷ lệ hiệu suất / giá tuyệt vời.