NHÁM VÒNG XA345 DEERFOS

Sản phẩm này phù hợp cho công việc đòi hỏi môi trường làm việc sạch sẽ và tuổi thọ dài bằng cách tăng cường bẫy chống tĩnh điện và bụi.