NHÁM VÒNG PC340

Đai siêu rộng với chất liệu polyester PC340, thích hợp cho việc đánh bóng và hoàn thiện bằng gỗ MDF và PB.