NHÁM TỜ AC768

AC768 Nó là một sản phẩm cho chế biến gỗ, sơn và đánh bóng. Sản phẩm có tính linh hoạt tuyệt vời và khả năng chống nước bằng vật liệu chế biến đặc biệt.