Nhám dĩa VC121 Deerfos

– Loại sản phẩm: VC121
– Phạm vi sản phẩm (Grits có sẵn): P16 ~ 180
Grit: 16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 600 800 1000
–        ■  ■   ■   ■   ■   ■  ■    ■     ■     ■     ■
– Vật liệu lót: Sợi 0,84mm (P16), 0,80mm (P24 ~ 180)
– Liên kết: Nhựa trên nhựa
– Loại hạt: cacbua silic
– Mẫu sản phẩm: Đĩa / Cuộn
– Chiều rộng sản xuất: 1350mm