NHÁM DĨA VA113

VA113 Một sản phẩm đĩa sợi rất tuyệt vời để loại bỏ các phần nhô ra và rỉ sét trên các tàu hàn, ô tô và máy bay.