NHÁM CUỘN KA162

KA162 thuộc dạng linh hoạt, nhưng khá cứng nhắc. Sản phẩm này có đặc tính mài tuyệt vời không chỉ để đánh bóng tấm mà còn để đánh bóng uốn.