Metal Bond Grinding Wheels NORTON

Tối đa hóa năng suất của bạn với bánh xe mài liên kết kim loại Norton. Sức mạnh của liên kết kim loại của chúng tôi sẽ giúp bánh xe giữ được hình dạng trong quá trình sử dụng và sẽ giúp duy trì tuổi thọ công cụ với ít thời gian thay đồ cho bánh xe. Bánh mài liên kết kim loại thường được sử dụng trong các ứng dụng cắt và vật liệu gốm hoặc thủy tinh mài.